Pomiary i analiza szczelności instalacji gazowych

Zajmujemy się pomiarami wykonywanymi za pomocą kamery ii900 przecieków w instalacjach gazowych ( wszystkie gazy od tlenu po LPG ). Po wykonaniu pomiarów przygotowujemy dla klienta raport i dokumentację wraz z wynikami i rekomendacjami, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo instalacji. Przedstawiamy możliwości wykorzystania kamery ii900:

1. Wykorzystanie kamery na linii do uszczelniania azotu, wskazanie wycieku w połączeniu kołnierza.

2. Sprawdzanie rur wodnych, mapa termiczna wskazuje wibracje na rurach kompensatora.

3. Wykorzystanie kamery na stacji tankownia wodoru – kamera wykryła wyciek wodoru w cylindrze sprężarki.

4. Wykorzystanie kamery w zakładzie produkcji ozonu- wskazanie przecieku na złączu rur.

5. Stwierdzenie przecieku gazu kalibracyjnego do chromatografu w miejscu łączenia rur.

6. Sygnalizacja nieszczelności w uszczelce w zaworze rury gazowej.

7. Stwierdzenie przecieku gazu na łączeniu gwintowym.